1. Strona główna
  2. »
  3. Regionalne Centra ds. ZSK i wspierania LLL
Biały wzór

Regionalne Centra ds. ZSK i wspierania LLL

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. System ma służyć polskim pracownikom zarówno podejmującym pracę w kraju, jak i wyjeżdżającym za granicę. ZSK wspiera nie tylko rozwój osobisty, ale i rozwój zawodowy, pomagając podnosić i potwierdzać kwalifikacje.

Na zmiennym, nowoczesnym rynku pracy łatwo się jednak pogubić – firmy weryfikując swoje zasoby, rozpoczynają poszukiwania pracowników o nieco innych umiejętnościach i kwalifikacjach. Z pomocą przychodzą więc Regionalne Centra ds. ZSK – miejsca, w których wsparcie i poradę otrzymać mogą wszyscy chcący skorzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Utworzone dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Regionalne Centra ds. ZSK funkcjonują w 16 miastach wojewódzkich i wpisują się w misję tworzenia i wdrażania rozwiązań dla efektywnego rozwoju poprzez edukację. Wspierają społeczności w regionach w odnalezieniu się w realiach mobilności zawodowej, uczenia się przez całe życie oraz wszelkich, innowacyjnych rozwiązaniach funkcjonujących na rynku pracy.

Program rozwoju gospodarczego i społecznego państw Unii Europejskiej z 2000 roku obejmuje promowanie zmian systemów kształcenia i szkolenia w kierunku systemów ułatwiających i wspierających uczenie się przez całe życie (ang.: lifelong learning). To właśnie dzięki takiemu założeniu, że nauki nie kończymy wyłącznie na formalnej edukacji i kontynuować możemy ją praktycznie przez całe życie, a także  dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, powstała w konsekwencji Polska Rama Kwalifikacji, a za nią – ZSK.

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce

Regionalne Centra ds. ZSK to pomoc nie tylko dla pracowników. Ich działania skoncentrowane są także na wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz uczenia się przez całe życie i szeroko pojętego rynku pracy. Miejsca te oferują pomoc, wsparcie i doradztwo przedsiębiorstwom i instytucjom w zakresie tworzenia kwalifikacji oraz w poruszaniu się po ZSK. W ramach swojej działalności oferują również udział w interesujących projektach-partnerstwach, dzięki którym zainteresowane jednostki poszerzyć mogą swoją działalność o nadawanie certyfikatów, a tym samym – uzyskać status instytucji certyfikującej. Dodatkowo Regionalne Centra ds. ZSK pomogą w rozwoju firmy i w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju kadry i pracowników.

Regionalne Centra ds. ZSK – realna pomoc w terenie

Jak taka pomoc przekłada się na rzeczywistość? Najlepiej pokazać to w liczbach. W ramach działalności Regionalnych Centrów ds. ZSK zrealizowano ponad  502 seminaria w całym kraju i przeszkolono 13500 osób. Zainteresowanym pracownikom udało się odbyć aż 9000 spotkań indywidualnych i grupowych, które wprowadziły ich w funkcjonowanie ZSK oraz w koncepcję lifelong learning. Dzięki działalności Centrów udało się pozyskać aż 105 partnerów i patronów honorowych. Pracujący w Centrach regionalni liderzy ds. ZSK wzięli udział w 217 wydarzeniach – konferencjach, kongresach gospodarczych czy targach, szerząc wiedzę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Brzmi wspaniale, prawda? Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z usług najbliższego Regionalnego Centrum ds. ZSK, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie https://kwalifikacje.edu.pl/zsk-w-regionach/. Pomyślnego rozwoju!

HR biały
Facebook