ZPE na Konferencji Informatyka w Edukacji

W dniach 28–30 czerwca 2022 r. w Toruniu odbyła się XVIII konferencja Informatyka w Edukacji. Temat przewodni tegorocznej edycji to: Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości.

Zintegrowany System Kwalifikacji na Kongresie 590

22-23 czerwca 2022 roku odbyła się 7. edycja Kongresu 590. Na tak ważnym wydarzeniu nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oddzielenie sekcji

Edukacja w zasięgu ręki

Edukacja XXI wieku stawia zarówno na rozwój indywidualny, jak i całego społeczeństwa. Staje się coraz bardziej dostępna. Ministerstwo Edukacji i Nauki przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich dostarcza nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na światowe trendy, zmiany społeczne i wyzwania, m.in. spowodowane przez pandemię. Edukacja musi odpowiadać na nasze zmieniające się potrzeby.

 

Zobacz, jak zmienia się edukacja!

Edukacja dostępna dla każdego ucznia. Taki jest cel edukacji włączającej – modelu edukacji stosowanego w wielu krajach europejskich, w tym także w polskich szkołach. Edukacja włączająca zapewnia jednocześnie indywidualne podejście i wspólną naukę „ręka w rękę”. Skupia się na rozwijaniu mocnych stron, zainteresowań i talentów każdego ucznia oraz takim organizowaniu kształcenia, by uczniowie z różnymi potrzebami mogli efektywnie uczyć się razem. Aby to było możliwe, konieczne jest systematyczne identyfikowanie i likwidowanie przez szkołę barier, które utrudniają uczenie się i codzienne funkcjonowanie uczniów. Dotyczy to zarówno przestrzeni szkolnej (architektury i wyposażenia), programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, oceniania, jak i budowania klimatu szkoły, który zapewnia bezpieczeństwo i wspiera pozytywne relacje całej społeczności szkolnej. Jedną z podstawowych strategii, które służą realizacji tych celów jest projektowanie uniwersalne w edukacji, czyli takie planowanie i realizowanie wszystkich działań na rzecz uczniów, które uwzględnia różne ich potrzeby i możliwości. Tam, gdzie jest to konieczne, wprowadza się racjonalne usprawnienia. Głos ucznia jest ważny – wysłuchanie pozwala lepiej zrozumieć jego potrzeby i dostosować odpowiednie wsparcie. Indywidualne podejście i ocenianie ukierunkowane na rozwój ucznia przyczyniają się również do znacznego ograniczenia poziomu stresu.

 

Uczymy się nie tylko w szkole. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, pomocy naukowych, by poszerzać wiedzę. Przygotowując się do zajęć, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele coraz częściej sięgają do internetu. Sprawdzone i ciekawe materiały, zgodne z podstawą programową oferuje Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Jest dostępna za darmo. Nauczyciele mogą z niej korzystać przy prowadzeniu zajęć zarówno stacjonarnych, jak i w trybie on-line.

 

Wiedzę i umiejętności zdobywamy nie tylko w szkole, ale również poza systemem oświaty. Uczymy się w zasadzie przez całe życie. Zmieniamy wykonywany zawód, doszkalamy się, zdobywamy nowe umiejętności w pracy, na kursach, za granicą. Chcąc potwierdzić posiadane kompetencje tak, by były wiarygodne dla przyszłych pracodawców, możemy skorzystać z pomocy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zintegrowany System Kwalifikacji pomaga potwierdzać kwalifikacje, zgodnie z określonymi wymaganiami dla wybranych zawodów i specjalizacji. Certyfikaty, nadawane w ramach systemu przez Instytucje Certyfikujące, są honorowane przez pracodawców w Polsce i rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Facebook