1. Strona główna
  2. »
  3. Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?
Biały wzór

Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

Kompetencje i umiejętności to klucze do kariery w każdym zawodzie na całym świecie. Nie wystarczy jednak je posiadać – trzeba jeszcze potrafić wykorzystać je w życiu, a przede wszystkim – uzyskać ich potwierdzenie. Naprzeciw takiej potrzebie wychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji, który pozwala potwierdzić swoje umiejętności pozaszkolne oraz odnosić je do kwalifikacji nadawanych w krajach Unii Europejskiej.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to odpowiedź na zmiany zachodzące w gospodarce oraz na rynku pracy. Skierowany jest nie tylko do pracowników podejmujących pracę w kraju i za granicą, ale również do uczniów i pracodawców. Wszystkie możliwe do uzyskania kwalifikacje zawodowe włączone do ZSK są wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), a dodatkowo wszystkie opisane są w określony sposób i mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Co to oznacza w praktyce?

ZSK to między innymi weryfikacja kompetencji i szansa uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności – co istotne, także tych zdobytych poza szkołą i edukacją formalną! Nie jest ważne, w jaki sposób człowiek się nauczył, ale co w rzeczywistości potrafi. W ZSK istnieją kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne to te nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego – a więc dyplomy szkół zawodowych, studiów licencjackich lub magisterskich czy na przykład świadectwo ukończenia szkoły muzycznej. Natomiast kwalifikacje cząstkowe to pozostałe kwalifikacje, które mogą być zarówno uregulowane (jak na przykład tłumacz przysięgły czy przewodnik górski), jak i rynkowe, czyli nieuregulowane zasadami prawa.

Zintegrowany System Kwalifikacji to wiarygodne certyfikaty

Być może potrafisz obsługiwać proces druku 3D lub jesteś doskonałym sushi masterem? Wspaniale! To właśnie dzięki ZSK możesz uzyskać odpowiedni certyfikat, a dzięki temu – zwiększyć konkurencyjność. To popularyzuje kwalifikacje dla każdego i zapewnia wiarygodne umiejętności rozpoznawalne na polskim i europejskim rynku pracy.

Polska Rama Kwalifikacji to kolejny ważny element. W PRK wyróżnia się 8 poziomów (od szkoły podstawowej aż po dyplom doktorski), określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. Umożliwia to porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin między sobą w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. PRK pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

W ZRK znajdziesz kwalifikacje włączone do systemu

W ramach ZSK funkcjonuje Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), czyli publiczny rejestr obejmujący różne rodzaje kwalifikacji nadawanych w Polsce. Ta łatwo dostępna baza wiedzy jest niezwykle istotna, ponieważ służy między innymi do sprawdzania, jakie konkretne wymagania trzeba spełnić do uzyskania danej kwalifikacji oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania.

Połączenie wszystkich elementów ZSK tworzy jednolite i bardzo proste w obsłudze środowisko do zarządzania swoimi kwalifikacjami. Koniecznie zajrzyj na kwalifikacje.edu.pl oraz kwalifikacje.gov.pl, gdzie dowiesz się więcej o ZSK, ZRK, PRK i sprawdzisz, jakimi kwalifikacjami możesz pochwalić się na polskim i europejskim rynku pracy.

HR biały
Facebook