1. Strona główna
 2. »
 3. Konferencja podsumowująca
 4. »
 5. Program konferencji „Dostępna Szkoła”
Biały wzór

Program konferencji "Dostępna Szkoła"

Data: 16 listopada 2022 r.
Formuła: online

12.00– 12.20
Otwarcie konferencji Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN oraz Małgorzata Jarosińska- Jedynak, Sekretarz Stanu w MFiPR

12.20 – 14.00
Edukacja włączająca
Działania legislacyjne MEiN w zakresie edukacji włączającej – Elżbieta Neroj, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w MEIN

Prezentacje projektów POWER:

 • „Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – szkolenia, doradztwo, zasoby” – Katarzyna Nowakowska, ekspert w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE
 • „Wsparcie szyte na miarę, czyli z doświadczeń SCWEW w Krakowie” – Aneta Garncarz, lider SCWEW w Krakowie
 • „KAPP – Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych i jej zastosowanie w edukacji włączającej” – dr Beata Papuda-Dolińska, Instytut Badań Edukacyjnych
 • „Narzędzia do pomiaru funkcjonowania emocjonalno-społecznego i osobowości” – dr hab. Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • „Asystent ucznia w szkole – wnioski z pierwszego etapu pilotażu” – Zofia Lisiecka, prezeska Zarządu Fundacji ODiTK/Marek Tarwacki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łajskach
 • „Dostępna szkoła w działaniu – pilotaż modelu” – Bartosz Siemiątkowski, naczelnik Wydziału Innowacji Społecznych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR


14.00 – 14.15
przerwa

14.15 – 15.00
Zintegrowana Platforma Edukacyjna

 • „Rozwój cyfrowych usług dla edukacji. Od zpe.gov.pl do edukacja.gov.pl” Tomasz Kulasa, zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej
 • „Prezentacja nt. funkcjonalności i wykorzystania ZPE w pracy nauczyciela” Maciej Rakowski – nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, trener w projekcie „Lekcja:Enter”
 • „Prezentacja możliwości ZPE” – Tomasz Madej, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji/Anna Stalmach–Tkacz, Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli


15.00 – 15.45
Zintegrowany System Kwalifikacji

 • „Co sztuczna inteligencja robi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji”- Agnieszka Marszałek, liderka projektu IBE pn. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”
 • „Odznaka+ jako innowacja w cyfrowym potwierdzaniu umiejętności, kompetencji i osiągnięć” – Michał Nowakowski, lider projektu IBE  pn. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu”
 • „ZSK jako narzędzie wspierające uczenie się przez całe życie” – Maciej Tauber, lider projektu IBE pn. „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”


15.45 – 16.00

Podsumowanie konferencji
Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN

HR biały
Facebook