1. Strona główna
  2. »
  3. Relacja z konferencji „Dostępna Szkoła”
Biały wzór

Relacja z konferencji „Dostępna Szkoła”

Przełomowy rok dla edukacji w polskich szkołach

Od początku roku szkolnego nie cichną głosy i opinie wokół tematu „edukacji włączającej” będącej częścią rządowego programu „Dostępność Plus”. 1 września 2022 we wszystkich placówkach oświatowych weszły w życie nowe przepisy znacznie poszerzające dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci. Dla MEiN niezwykle istotnym jest prezentacja założeń i obalanie mitów narosłych wokół nowych rozwiązań.

„Dostępna szkoła” – konferencja podsumowująca kampanię „Edukacja w zasięgu ręki”.

Edukacja włączająca, Zintegrowana Platforma Edukacyjna oraz Zintegrowany System Kwalifikacji były głównymi tematami konferencji „Dostępna szkoła”, która odbyła się 16 listopada z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki (m.in. Minister Marzeny Machałek – MEiN oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – MfiPR), ekspertów, praktyków oraz osób realizujących projekty w tym zakresie. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 6 tys. osób.

Współpraca, dostępność, różnorodność w polskich szkołach

Edukacja włączająca ma na celu:
– zapewnienie pełnej dostępności procesu nauczania-uczenia się
– zagwarantowanie wszystkim uczniom warunków pozwalających na wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami, a także wsparcie w pokonywaniu trudności
– umożliwienie wszystkim dzieciom rozwinięcie indywidualnych mocnych stron i talentów, w celu lepszego przygotowania do dorosłości i włączania w życie społeczne, m.in. dzięki współpracy nauczycieli–specjalistów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców dzieci, którzy powinni mieć aktywny udział w życiu szkoły oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

„Wokół słowa WŁĄCZENIE narosło bardzo dużo błędnych określeń, definicji lub niczym nieuzasadnionych przeczuć. (…) nie chcemy likwidować szkół specjalnych, czy przymuszać dzieci, by przechodziły z nich do placówek ogólnodostępnych. Edukacja włączająca nie wyklucza racjonalnych dostosowań/usprawnień (…). Nie zawsze bowiem jest możliwe takie zaprojektowanie środowiska uczenia się, aby było ono w pełni dostępne dla wszystkich uczniów.” – tłumaczyła Marzena Machałek.

Działania legislacyjne MEiN

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach w ustawie o systemie oświaty i innych niektórych ustaw, w której znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, wprowadzanych etapowo od 1 września 2022 r.

Ponadto w roku 2022 r. z budżetu państwa na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zostało przeznaczonych dodatkowo, tj. poza subwencją oświatową, 700 mln zł, w tym 180 mln, które pozwolą na organizację 3 mln dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych, oraz 520 mln zł na realizację standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. W kolejnych
10 latach będzie to kwota 25 mld zł.

Zintegrowany System Kwalifikacji i Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Ważnymi narzędziami prezentowanymi podczas konferencji są Zintegrowany System Kwalifikacji (https://kwalifikacje.edu.pl), bezpłatne narzędzie dla wszystkich, którzy pragną potwierdzić umiejętności zdobyte samodzielnie, podczas pracy zawodowej, przebytych kursów, czy dzięki samodzielnej nauce albo hobby oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Na tej drugiej znajdziemy darmowe treści edukacyjne dostępne dla każdego, z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze – przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, wspomagające zarówno stacjonarną naukę w szkole, jak i kształcenie zdalne.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://edukacjawzasiegureki.pl/

Konferencja „Dostępna szkoła” została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Hasłem przewodnim kampanii jest „Edukacja w zasięgu ręki” https://edukacjawzasiegureki.pl/ Konferencja „Dostępna szkoła” zamykająca kampanię Edukacja w zasięgu ręki” została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

HR biały
Facebook