1. Strona główna
  2. »
  3. Dodatek pt. „Edukacja włączająca – nauka, rozwój, przyszłość”
Biały wzór

Dodatek pt. „Edukacja włączająca – nauka, rozwój, przyszłość”

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym dodatkiem o edukacji włączającej przygotowanym przez ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z redakcją Rzeczpospolitej. Dodatek pt. „Edukacja włączająca – nauka, rozwój, przyszłość” podejmuje temat edukacji włączającej, która najogólniej mówiąc, jest rodzajem podejścia do kształcenia i wychowania. Ma ona na celu zwiększać szanse na dobrą i pełną edukację wszystkich uczących się dzieci przez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwoju, a w konsekwencji – pozwolić im z łatwością odnaleźć się w społeczeństwie w przyszłości. Dodatek ukazał się 31.05 wraz z wydaniem Rzeczpospolitej.

Pełna wersja dodatku jest do pobrania pod poniższym linkiem:
Dodatek Rzeczpospolita 31.05.2022

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Dodatek został opracowany w oparciu o liczne źródła merytoryczne. Poniżej baza wiedzy o edukacji włączającej:

Strona Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej:
https://www.european-agency.org/

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca

FB Ministerstwa Edukacji i Nauki
https://www.facebook.com/Edukacjawzasiegureki

Zmiana roli wsparcia specjalistycznego we wspieraniu edukacji włączającej:
https://youtu.be/W2Qj2WGoPQ4

Publikacja FRSE pt. „Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole”:
https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/2tdjxg/edukacja-online.pdf

Raport z badania praktyki szkół podstawowych (2020) oraz narzędzia do autoewaluacji praktyki włączającej:
https://www.ore.edu.pl/2021/11/analiza-praktyki-szkolnej-i-charakterystyka-szkoly-efektywnie-realizujacej-edukacje-wlaczajaca-w-praktyce-raport-z-badan/

„Raport merytoryczny. Edukacja włączająca – bilans otwarcia 2020”
https://www.ore.edu.pl/2021/10/raport-edukacja-wlaczajaca-w-polsce/

Ośrodek Rozwoju Edukacji

– Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/diagnoza-psychologiczno-pedagogiczna/diagnoza-psychologiczno-pedagogiczna-aktualnosci/

– Opracowanie modelu SCWEW

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/opracowanie-modelu-scwew/opracowanie-modelu-scwew-aktualnosci/

– Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-edukacji-wlaczajacej/aktualnosci-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-edukacji-wlaczajacej/

– Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp-aktualnosci/

Artykuł str. 2: Elżbieta Neroj, Tworzymy system nauczania dający szansę każdemu dziecku

Ze strony Edukacja włączająca Ośrodek Rozwoju Edukacji rekomenduje następujące publikacje jako źródła:

 

Artykuł str. 6: Zuzanna Dąbrowska, Najlepsza odpowiedź na potrzeby edukacyjne uczniów

Poradnik „Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?”
https://www.ore.edu.pl/2022/05/zroznicowane-potrzeby-edukacyjne-uczniow-z-ukrainy-jak-na-nie-odpowiadac/

Z linku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) publikacje:

 

Z linku Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) publikacja

 

Z  linku  Edukacja włączająca – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

 

Metodyczne aspekty pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Edukacja przedszkolna
  1. Edukacja wczesnoszkolna
  1. II etap edukacyjny

 

Link Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Z linku Ryzyko dysleksji/specyficzne trudności w uczeniu się – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

 

Publikacje z nowości wydawniczych ORE:

Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą. Praca zbiorowa

Grywalizacja w szkole. Jak Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie walczy ze smokiem Hałasem?

Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Interwencja. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty (scenariusz+ prezentacja)

TIK na specjalne zamówienie czyli jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SCWEWy utworzone w ramach projektów grantowych:

https://www.ore.edu.pl/2022/01/realizowane-granty-2/

https://www.ore.edu.pl/2022/01/realizowane-granty-czyli-23-scwew-obecne-w-systemie-edukacji/

 

  • Przykładowe metody i formy pracy na lekcjach matematyki dla uczniów słabowidzących w klasie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych w ogólnodostępnej szkole podstawowej: 

https://www.ore.edu.pl/2021/11/przykladowe-metody-i-formy-pracy-na-lekcjach-matematyki-dla-uczniow-slabowidzacych-w-klasie-zroznicowanej-pod-wzgledem-potrzeb-edukacyjnych-w-ogolnodostepnej-szkole-podstawowej/

  • Analiza praktyki szkolnej i charakterystyka szkoły efektywnie realizującej edukację włączającą w praktyce – raport z badań: 

https://www.ore.edu.pl/2021/11/analiza-praktyki-szkolnej-i-charakterystyka-szkoly-efektywnie-realizujacej-edukacje-wlaczajaca-w-praktyce-raport-z-badan/

  • Dziecko w sytuacji kryzysowej.  Wspierająca rola pracowników oświaty: 

https://www.ore.edu.pl/2021/03/dziecko-w-sytuacji-kryzysowej-wspierajaca-rola-pracownikow-oswiaty/

https://www.ore.edu.pl/2018/10/publikacje-dla-specjalistow-z-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/

https://www.ore.edu.pl/2018/10/publikacje-dla-specjalistow-z-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/

  • Edukacja włączająca – seria publikacji

https://www.ore.edu.pl/2019/09/edukacja-wlaczajaca-seria-publikacji/

  • Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

https://www.ore.edu.pl/2019/09/23774/

HR biały
Facebook