Biały wzór

ZintegrowanySystem kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji

ZSK pokaż, co potrafisz i potwierdź to

Wszyscy wiemy, że rozwijanie swoich kompetencji to najlepsza droga do sukcesu w życiu zawodowym. Świat przecież ciągle się zmienia pokazuje to między innymi kryzys związany z pandemią COVID-19, który na dobre przekształc nasze otoczenie. Powstają nowe zawody, wiele osób przechodzi na pracę zdalną, a inni przekuwają swoje hobby w pracę zarobkową. Dla wielu z nas nadchodzi czas nie tylko poszukiwania zupełnie nowej drogi zawodowej, ale także potwierdzania zdobytych kompetencji. Właśnie w tym celu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powstaje oferta kwalifikacji rynkowych.

Zmieniający się rynek pracy sprawia, że wielu Polaków szuka nowych dróg zawodowych. Są to osoby zainteresowane zmianą branży, w której pracują obecnie, rozwojem czy pragnące po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. To także młodzi ludzie, tuż po ukończeniu edukacji, którzy chcą znaleźć własną ścieżkę kariery. Formalne uznanie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji poza systemem edukacji mogą się okazać bardziej dostępne, niż się wydaje – bo istnieje już w Polsce system, który umożliwia takie działanie.

Zintegrowany System Kwalifikacji, bo o nim mowa, jest przeznaczony dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. Jest odpowiedzią na zmiany, które zachodzą nie tylko na rynku pracy, ale także w społeczeństwie. Nie jest już najważniejsze to, jaką edukację mamy za sobą. Obecnie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wszystkie kwalifikacje włączone do zintegrowanego systemu mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Informacja o poziomie kwalifikacji zawsze umieszczona jest na certyfikacie potwierdzającym posiadane umiejętności. Dzięki PRK nasze certyfikaty i dyplomy są bardziej czytelne w całej Unii Europejskiej.

Wiarygodne kwalifikacje rynkowe, a takie właśnie są te, które włączono do zintegrowanego systemu, to nowe szanse na rozwój zawodowy dla osób z rozmaitych branż. Kto może być zainteresowany ich uzyskaniem? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba do tej pory pracująca w księgowości, hobbystycznie zajmuje się projektowaniem grafiki cyfrowej. Idzie jej to całkiem nieźle, więc zastanawia się, w jaki sposób zmienić branżę. Okazuje się, że to możliwe!

Wystarczy, że wyszuka interesujące ją kwalifikacje w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Tam dowie się, jakie są wymagania dotyczące uzyskania danego certyfikatu. W tym wypadku może być to portfolio lub test wiedzy. Następnie może udać się do wskazanej instytucji w celu walidacji, czyli sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia swoich kompetencji. Gotowe! Osoba staje się posiadaczem certyfikatu, który w wiarygodny sposób potwierdza jej kompetencje.

Grafika komputerowa to oczywiście jedynie przykład. Nowych kwalifikacji poszukiwać mogą wszyscy, na przykład osoby pracujące z dziećmi, specjaliści od gastronomii, trenerzy czy menedżerowie. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji będzie to łatwiejsze.

Nie ma co czekać – warto potwierdzać posiadane i zdobywać nowe kompetencje. Spośród      rosnącej liczby certyfikatów coraz więcej osób będzie mogło wybrać coś dla siebie. Ich zakres stale się powiększa, dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Wybieraj spośród tych dotyczących zarządzania podmiotami leczniczymi, stylizacji ubioru i kreacji wizerunku, programowania systemów robotyki, czy potwierdź swoje kwalifikacje jako wiarygodny dekarz. Możliwości będą coraz większe! Nadchodzą zmiany!

Dlaczego kwalifikacjom rynkowym można zaufać?

Świat wokół nas ciągle się zmienia i pędzi z onieśmielającą szybkością. Wraz z nim przemiany przechodzi rynek pracy – powstają nowe zawody, pojawiają się szanse i możliwości rozwoju, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Dlatego tak istotne jest nie tylko nieustanne rozwijanie swoich kompetencji, ale także ich potwierdzanie. Między innymi w tym celu, przy wsparciu Funduszy Europejskich, w 2016 roku powstał Zintegrowany System Kwalifikacji. W ramach zintegrowanego systemu dostępne są m.in. kwalifikacje rynkowe, których zdobycie nie wymaga ukończenia konkretnej szkoły.

Czym jednak są kwalifikacje rynkowe i czemu są takie istotne? To nic innego jak zestaw różnorodnych umiejętności wymaganych do realizowania zadań, np. zawodowych. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej możliwe jest po sprawdzeniu przez odpowiednią instytucję wymaganych dla tej kwalifikacji wiedzy i umiejętności. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma ułatwiać formalne potwierdzenie umiejętności, które nabywane są poza systemem edukacji.

ZSK jest więc reakcją na zmiany, które zachodzą na rynku pracy. Jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko pracowników i pracodawców, ale także uczniów – tych, którzy nie weszli jeszcze na rynek pracy. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ważne jest to, co umiemy – nasze umiejętności i kompetencje, a nie to, gdzie się tego wszystkiego nauczyliśmy.

Dlaczego warto zdobywać nowe certyfikaty? Są one rozpoznawalnym w całej Unii Europejskiej potwierdzeniem naszych umiejętności, które w dzisiejszych czasach zdobywamy tak naprawdę wszędzie – niektóre szlifujemy, pracując w ogrodzie, inne – realizując hobby, a jeszcze inne – wykonując codzienną pracę. Dzięki ZSK tak zdobyte kompetencje przekształcić można we wiarygodny certyfikat.

Posiadanie certyfikatu przynosi różnorodne korzyści. Przede wszystkim jest on dla potencjalnego pracodawcy bardziej czytelnym, wiarygodnym dowodem umiejętności. Dzięki temu wie on, że osoba legitymująca się danym certyfikatem ma wiedzę i umiejętności, których wymaga oferowane przez niego stanowisko.

Co ważne, ZSK pozwala na lepsze rozumienie polskich kwalifikacji na terenie całej Unii Europejskiej. W pewnym stopniu zmniejszy to problem zatrudniania Polaków za granicą na stanowiskach poniżej ich kompetencji.

Jak możesz zdobyć informacje o interesujących kwalifikacjach i znaleźć instytucje certyfikujące? To proste! Wystarczy odwiedzić stronę Rejestru i wyszukać takie kompetencje, które Cię interesują. Może jesteś znawcą grafiki komputerowej, twórcą stron www, a może utalentowanym stolarzem? Każda kwalifikacja jest tam dokładnie opisana, a ich liczba stale się powiększa.

Znalazłeś już kwalifikacje, które najbardziej Cię interesują? Teraz możesz sprawdzić, do kogo są skierowane, na ile lat wydawany jest certyfikat lub jakie są szanse na zatrudnienie po jego otrzymaniu. Znajdziesz tam również informacje o walidacji, czyli sposobie potwierdzania umiejętności. Może być to test wiedzy lub na przykład portfolio.

Wszystko gotowe? Ostatnim krokiem jest udanie się do wskazanej w rejestrze instytucji certyfikującej, przejście walidacji i otrzymanie certyfikatu, który będzie rozpoznawalny w całej Unii Europejskiej.

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Uczenie się to nie tylko edukacja w szkole. To także, a może przede wszystkim, ciągłe powiększanie zbioru naszych doświadczeń. Efekty tej nauki to umiejętności, obserwacje i wiedza, które zdobywamy od małego uczymy się przecież na spacerze, podczas realizowania hobby czy codziennej pracy. Koncepcja lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, podkreśla drzemiące w nas wszystkich pragnienie poznawania świata, tworzenia i zdobywania nowych doświadczeń. Dlaczego warto ciągle się uczyć?

Uczenie się przez całe życie to współczesny trend cywilizacyjny – nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, ciągły rozwój umiejętności i dokształcanie się. To już nie tylko edukacja w szkole, ale także samodzielne działanie – czytanie ciekawych książek czy nawet oglądanie instruktażowych filmów w serwisie YouTube. Możliwości uczenia są wszędzie wokół nas!

I chociaż niezwykle ważne są te podstawowe umiejętności, które wynosimy ze szkoły, to równie istotna jest nauka poza nią. Może być to zgłębianie języków obcych, ćwiczenie występów publicznych, poznawanie nowych technologii czy nawet ćwiczenie abstrakcyjnego myślenia i kontakty ze współpracownikami. Wszystko to może się składać nie tylko na rozwój zawodowy, ale także osobisty. To przecież nic nowego, że wiedza poszerza horyzonty!

Lifelong learning najłatwiej określić można jako założenie, że w życiu nie należy spoczywać na laurach. Na szczęście nie jest to krótkotrwała moda czy ulotny trend – kształcenie ustawiczne już teraz jest jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu Społecznego, a UNESCO powołało specjalny instytut poświęcony temu zagadnieniu. Dlaczego to takie ważne?

We współczesnym świecie ciągły rozwój umiejętności to szansa na udaną karierę. Rzeczywistość wokół nas się zmienia, technologia pędzi jak szalona, jak grzyby po deszczu pojawiają się zawody, o których nikt wcześniej nie słyszał. Wymagają one określonych umiejętności czy kompetencji, często takich, które niegdyś trudno było przekuć w pracę zawodową.

Jakieś przykłady? Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nikt nie pomyślał, że marketing internetowy stanie się prawdziwą „umiejętnością jutra” – branża reklamowa wyglądała wtedy zupełnie inaczej i działała na innych zasadach. Dzisiaj osoba biegle posługująca się internetem i rozumiejąca zasady jego działania jest na wagę złota i stanowi filar funkcjonowania wielu firm.

Nie da się ukryć, że lifelong learning to nie tylko nieustający głód uczenia się, ale także… osobna umiejętność! To niezwykle przydatna zdolność oswajania się ze zmianą i szybkiego uczenia się umiejętności jutra. To  nie tylko wiedza na temat danych zagadnień, ale także sztuka wyszukiwania jej źródeł i elastyczność umysłu, który potrafi spojrzeć na problem z wielu różnych stron.

Takie kompetencje są niezwykle ważne nie tylko we współczesnym świecie zawodowym, ale także a może przede wszystkim podczas codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kryjąca się za nim także tak pożądana przez pracodawców umiejętność „researchu” przydaje się nie tylko w czasie rozwiązywania problemów stojących przed nami w pracy, ale także podczas konsumowania mediów na przykład ułatwia wychwytywanie fake newsów.

Lifelong learning sprawia, że stajemy się bardziej świadomi naszego otoczenia, poszerzamy swoje horyzonty i umiemy spojrzeć na problemy z większej perspektywy. Nic dziwnego, że koncepcja uczenia się przez całe życie jest tak popularna uczenie się odmładza umysł, dodaje pewności siebie, jest podstawą sukcesu zawodowego i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Niewątpliwie warto uczyć się przez całe życie!

Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

Kompetencje i umiejętności to klucze do kariery w każdym zawodzie na całym świecie. Nie wystarczy jednak je posiadać – trzeba jeszcze potrafić wykorzystać je w życiu, a przede wszystkim – uzyskać ich potwierdzenie. Naprzeciw takiej potrzebie wychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji, który pozwala potwierdzić swoje umiejętności pozaszkolne oraz odnosić je do kwalifikacji nadawanych w krajach Unii Europejskiej.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to odpowiedź na zmiany zachodzące w gospodarce oraz na rynku pracy. Skierowany jest nie tylko do pracowników podejmujących pracę w kraju i za granicą, ale również do uczniów i pracodawców. Wszystkie możliwe do uzyskania kwalifikacje zawodowe włączone do ZSK są wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), a dodatkowo wszystkie opisane są w określony sposób i mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Co to oznacza w praktyce?

ZSK to między innymi weryfikacja kompetencji i szansa uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności – co istotne, także tych zdobytych poza szkołą i edukacją formalną! Nie jest ważne, w jaki sposób człowiek się nauczył, ale co w rzeczywistości potrafi. W ZSK istnieją kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne to te nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego – a więc dyplomy szkół zawodowych, studiów licencjackich lub magisterskich czy na przykład świadectwo ukończenia szkoły muzycznej. Natomiast kwalifikacje cząstkowe to pozostałe kwalifikacje, które mogą być zarówno uregulowane (jak na przykład tłumacz przysięgły czy przewodnik górski), jak i rynkowe, czyli nieuregulowane zasadami prawa.

Zintegrowany System Kwalifikacji to wiarygodne certyfikaty

Być może potrafisz obsługiwać proces druku 3D lub jesteś doskonałym sushi masterem? Wspaniale! To właśnie dzięki ZSK możesz uzyskać odpowiedni certyfikat, a dzięki temu – zwiększyć konkurencyjność. To popularyzuje kwalifikacje dla każdego i zapewnia wiarygodne umiejętności rozpoznawalne na polskim i europejskim rynku pracy.

Polska Rama Kwalifikacji to kolejny ważny element. W PRK wyróżnia się 8 poziomów (od szkoły podstawowej aż po dyplom doktorski), określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. Umożliwia to porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin między sobą w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. PRK pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

W ZRK znajdziesz kwalifikacje włączone do systemu

W ramach ZSK funkcjonuje Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), czyli publiczny rejestr obejmujący różne rodzaje kwalifikacji nadawanych w Polsce. Ta łatwo dostępna baza wiedzy jest niezwykle istotna, ponieważ służy między innymi do sprawdzania, jakie konkretne wymagania trzeba spełnić do uzyskania danej kwalifikacji oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania.

Połączenie wszystkich elementów ZSK tworzy jednolite i bardzo proste w obsłudze środowisko do zarządzania swoimi kwalifikacjami. Koniecznie zajrzyj na kwalifikacje.edu.pl oraz kwalifikacje.gov.pl, gdzie dowiesz się więcej o ZSK, ZRK, PRK i sprawdzisz, jakimi kwalifikacjami możesz pochwalić się na polskim i europejskim rynku pracy.

Regionalne Centra ds. ZSK i wspierania LLL

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. System ma służyć polskim pracownikom zarówno podejmującym pracę w kraju, jak i wyjeżdżającym za granicę. ZSK wspiera nie tylko rozwój osobisty, ale i rozwój zawodowy, pomagając podnosić i potwierdzać kwalifikacje.

Na zmiennym, nowoczesnym rynku pracy łatwo się jednak pogubić – firmy weryfikując swoje zasoby, rozpoczynają poszukiwania pracowników o nieco innych umiejętnościach i kwalifikacjach. Z pomocą przychodzą więc Regionalne Centra ds. ZSK – miejsca, w których wsparcie i poradę otrzymać mogą wszyscy chcący skorzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Utworzone dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Regionalne Centra ds. ZSK funkcjonują w 16 miastach wojewódzkich i wpisują się w misję tworzenia i wdrażania rozwiązań dla efektywnego rozwoju poprzez edukację. Wspierają społeczności w regionach w odnalezieniu się w realiach mobilności zawodowej, uczenia się przez całe życie oraz wszelkich, innowacyjnych rozwiązaniach funkcjonujących na rynku pracy.

Program rozwoju gospodarczego i społecznego państw Unii Europejskiej z 2000 roku obejmuje promowanie zmian systemów kształcenia i szkolenia w kierunku systemów ułatwiających i wspierających uczenie się przez całe życie (ang.: lifelong learning). To właśnie dzięki takiemu założeniu, że nauki nie kończymy wyłącznie na formalnej edukacji i kontynuować możemy ją praktycznie przez całe życie, a także  dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, powstała w konsekwencji Polska Rama Kwalifikacji, a za nią – ZSK.

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce

Regionalne Centra ds. ZSK to pomoc nie tylko dla pracowników. Ich działania skoncentrowane są także na wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz uczenia się przez całe życie i szeroko pojętego rynku pracy. Miejsca te oferują pomoc, wsparcie i doradztwo przedsiębiorstwom i instytucjom w zakresie tworzenia kwalifikacji oraz w poruszaniu się po ZSK. W ramach swojej działalności oferują również udział w interesujących projektach-partnerstwach, dzięki którym zainteresowane jednostki poszerzyć mogą swoją działalność o nadawanie certyfikatów, a tym samym – uzyskać status instytucji certyfikującej. Dodatkowo Regionalne Centra ds. ZSK pomogą w rozwoju firmy i w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju kadry i pracowników.

Regionalne Centra ds. ZSK – realna pomoc w terenie

Jak taka pomoc przekłada się na rzeczywistość? Najlepiej pokazać to w liczbach. W ramach działalności Regionalnych Centrów ds. ZSK zrealizowano ponad  502 seminaria w całym kraju i przeszkolono 13500 osób. Zainteresowanym pracownikom udało się odbyć aż 9000 spotkań indywidualnych i grupowych, które wprowadziły ich w funkcjonowanie ZSK oraz w koncepcję lifelong learning. Dzięki działalności Centrów udało się pozyskać aż 105 partnerów i patronów honorowych. Pracujący w Centrach regionalni liderzy ds. ZSK wzięli udział w 217 wydarzeniach – konferencjach, kongresach gospodarczych czy targach, szerząc wiedzę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Brzmi wspaniale, prawda? Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z usług najbliższego Regionalnego Centrum ds. ZSK, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie https://kwalifikacje.edu.pl/zsk-w-regionach/. Pomyślnego rozwoju!

Zintegrowany System Kwalifikacji na Kongresie 590

22-23 czerwca 2022 roku odbyła się 7. edycja Kongresu 590. Na tak ważnym wydarzeniu nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pierwszy z paneli Edukacja i rozwój nauki jako szansa wobec wyzwań humanitarnych, migracyjnych i gospodarczych był panelem własnym MEiN. Dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, między innymi przybliżył słuchaczom pojęcie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz idei uczenia się przez całe życie.

Moderatorem panelu była Adrianna Całus – Rzeczniczka Prasowa MEiN.

Zachęcamy do obejrzenia panelu pod linkiem: https://youtu.be/C54hOjbBv2A

Drugi z paneli Między zyskiem a odpowiedzialnością w zarządzaniu był panelem Kongresu 590. Wziął w nim udział nasz przedstawiciel Maciej Tauber, Ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych, lider projektu Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju. W panelu prelegenci rozmawiali o działaniach prowadzących do długoterminowych zysków społecznych, które świadczą o odpowiedzialności społecznej biznesu, tzw. CSR, a także o roli, jaką może odegrać edukacja w tym zakresie.

Moderatorem panelu była: Ksenia Wójcik-Karasiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Obsługi Beneficjenta, NCBiR.

Zachęcamy do obejrzenia panelu pod linkiem: https://youtu.be/u5M5YBvXNQk

Udział przedstawicieli MEiN w wydarzeniu był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

HR biały

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Facebook