Oddzielenie sekcji

Edukacja w zasięgu ręki

wspomaga rozwój zarówno indywidualny, jak i całego polskiego społeczeństwa. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich dostarcza nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na światowe trendy i zmiany społeczne, jak na przykład pandemia i jej skutki.
Znajdź informacje odpowiednie dla Ciebie!

Deklaracja dostępności

 

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Facebook